บริการของเรา

รับติดตั้งฟิล์มตกแต่งภายในและภายนอก

ฟิล์มตกแต่งภายในและภายนอก เป็นฟิล์มที่มีเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเหมือนกับฟิล์มกรองแสง แต่มีส่วนช่วยในการลดความร้อนได้น้อยมาก เน้นไปทางสีสัน ลวดลาย ที่ดูแปลกตา ทันสมัยให้เข้ากับสิ่งก่อสร้างหรืออาคารภายในปัจจุบัน