บริการของเรา

รับติดตั้งฟิล์มฝ้าขาวขุ่น/สติ๊กเกอร์ฝ้าขาวขุ่น

ฟิล์มฝ้าขาวขุ่น/สติ๊กเกอร์ฝ้าขาวขุ่น ต่างกันตรงที่วัสดุในการใช้งาน ลดลายหรือเทคโนโลยีในการผลิตและราคาที่แตกต่างกัน แต่เหมือนกันตรงที่เป็นสินค้าตกแต่งกระจกทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร