บริการของเรา

ฟิล์มกรองแสงสำหรับติดกระจกโรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่แล้วมักเลือกให้ร้านเราติดเพราะสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของฟิล์มกรองแสง ภายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มฝ้าขาวขุ่นหรือฟิล์มตกแต่งภายในห้องต่างๆของโรงเรียนหรืแฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคาร