บริการของเรา

ฟิล์มกรองแสงสำหรับติดกระจกเรือ ควรเป็นฟิล์มที่ป้องกันกระจกแตกและลดความร้อนได้ดีด้วย ฟิล์มที่แนะนำคือฟิล์มนิรภัยกรองแสง3M และฟิล์มนิรภัยกรองแสงMAXXMA โดยควรเป็นฟิล์มนิรภัยที่ป้องกันแรงกระแทกได้สูงเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และด้วยอุณหภูมิภายในแม่น้ำหรือทะเลที่ไม่แน่นอน การเลือกฟิล์มนิรภัยที่สามารถกรองแสงได้ในตัวจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกระจกเรือของคุณ