บริการของเรา

ฟิล์มกรองแสงสำหรับโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมเป็นสถานที่ที่สามารถเลือกฟิล์มกรองแสงได้ตามพอใจของลูกค้าหรือตามความเหมาะ หากต้องการลดความร้อนได้โดยสูงที่สุดก็ควรเป็นสถานที่เมื่อเราติดตั้งฟิล์มปรอทแล้วไม่สะท้อนเข้ากับสิ่งก่อสร้างภายนอก หรือโรงงานอาหารสำเร็จรูปลูกค้าบางท่านเลือกเป็นฟิล์มสีเหลือง เป็นฟิล์มสีเหลืองสำหรับไล่แมลง หรือตามความสวยงามแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า