บริการของเรา

ฟิล์มกรองแสงสำหรับติดโชว์รูมโดยส่วนมากแล้วจะเลือกเป็นฟิล์มกรองแสงที่มีความใส ไม่มืด ไม่สะท้อนแสง เพราะเป็นการโชว์สินค้าของโชว์รูมนั้นๆ จึงกล่าวได้ว่าฟิล์มกรองแสงชนิดใส เป็นฟิล์มที่ตอบโจทย์ของลูกค้าโชว์รูมได้ดีที่สุด ยี่ห้อที่แนะนำคือ 3M,LAMINA,Xtra-cole,HIKOOL,MAXXMA,XGUARD,VCTECH