บริการของเรา

ฟิล์มกรองแสงติดบ้านเป็นฟิล์มที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกเพราะลดความร้อนได้สูง ป้องกันสายตาจากบุคคลภายนอกได้ดี ปรอทน้อย ฟิล์มที่ลูกค้าของเราส่วนใหญ่เลือกคือ HIKOOL , XGUARD และ VCTECH เนื่องจากเป็นฟิล์มนำเข้าใหม่ การโฆษณาลงแข่งขันของฟิล์มแต่ละโรงงานจะค่อนข้างสูง ฟิล์มกรองแสง3แบรนด์นี้จึงเป็นที่นิยมในท้องตลอดของลูกค้าร้านจิรายุฟิล์มและผ้าม่านอย่างกว้างขวาง