ผลงานที่ผ่านมา

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

รายละเอียดงาน
  • ชื่อบริษัท :นิคมอุตสาหกรรมบางปู
  • วันที่ติดตั้ง :07/06/2017
  • สถานที่ :บางปู
  • ประเทศ :ไทย