ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท ไวท์ เฟธ ฟู้ด

รายละเอียดงาน
  • ชื่อบริษัท :บริษัท ไวท์ เฟธ ฟู้ด
  • วันที่ติดตั้ง :26/05/2017
  • สถานที่ :นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
  • ประเทศ :ไทย