ผลงานที่ผ่านมา

ฟิล์มกรองแสง - ร้านอาหารชาบูฟู่ฟู่

รายละเอียดงาน
  • ชื่อบริษัท :ฟิล์มกรองแสง - ร้านอาหารชาบูฟู่ฟู่
  • วันที่ติดตั้ง :20/07/2018
  • สถานที่ :พระราม 4
  • ประเทศ :ไทย