ผลงานที่ผ่านมา

ฟิล์มกรองแสง - ร้านกาแฟ MEZZO สาขา MIKE HOTEL

รายละเอียดงาน
  • ชื่อบริษัท :ฟิล์มกรองแสง - ร้านกาแฟ MEZZO สาขา MIKE HOTEL
  • วันที่ติดตั้ง :20/07/2018
  • สถานที่ :PATAYA
  • ประเทศ :ไทย