ผลงานที่ผ่านมา

ฟิล์มกรองแสง - บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด

รายละเอียดงาน
  • ชื่อบริษัท :ฟิล์มกรองแสง - บริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด
  • วันที่ติดตั้ง :07/12/2017
  • สถานที่ :อาคารเดอะพาลาเดียม
  • ประเทศ :ไทย