เกร็ดความรู้ทั่วไป

การเลือกฟิล์มติดบ้านและอาคาร

ปัจจัยหลักสำคัญในการเลือกฟิล์ม

1.การเลือกฟิล์มกรองแสงที่มีคุณภาพ ไม่ใช่ฟิล์มที่มีราคาแพงหรือลดแสงจ้าได้เพียงอย่างเดียว  แต่ต้องมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงอาทิตย์ ฟิล์มที่มีระดับความเข้มมากที่สุดไม่ใช่เป็นฟิล์มที่ลดความร้อนได้ดีที่สุด ซึ่งการเลือกสีฟิล์มต้องขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย เช่น เปอร์เซ็นต์การลดความร้อน,เปอร์เซ็นต์แสงส่องผ่าน และการสะท้อนแสงหรือปรอท 

2. เลือกการรับประกันคุณภาพ โดยทั่วไปแล้วฟิล์มอาคารส่วนใหญ่จะมีการรับประกันดังนี้ 5 ปี , 6 ปี , 7 ปี และ 10 ปี

3. เลือกร้านที่มีความชำนาญการ ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะคุณภาพฟิล์มที่ดีจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการติดตั้งที่ดีเช่นกัน