เกร็ดความรู้ทั่วไป

ปัจจัยหลักสำคัญในการเลือกฟิล์ม

1.การเลือกฟิล์มกรองแสงที่มีคุณภาพไม่ใช่ฟิล์มที่มีราคาแพงหรือลดแสงจ้าได้เพียงอย่างเดียว  แต่ต้องมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงอาทิตย์ฟิล์มที่มีระดับความเข้มมากที่สุดไม่ใช่เป็นฟิล์มที่ลดความร้อนได้ดีที่สุด ซึ่งการเลือกสีฟิล์มต้องขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย เช่น เปอร์เซ็นต์การลดความร้อน,เปอร์เซ็นต์แสงส่องผ่าน และการสะท้อนแสงหรือปรอท 

2.เลือกการรับประกันคุณภาพ โดยทั่วไปแล้วฟิล์มอาคารส่วนใหญ่จะมีการรับประกันดังนี้ 5 ปี,6 ปี,7ปี และ 10 ปี

3.เลือกร้านที่มีความชำนาญการส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะคุณภาพฟิล์มที่ดีจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการติดตั้งที่ดีเช่นกัน

รับติดฟิล์มบ้าน,รับติดฟิล์มอาคาร,รับติดฟิล์มคอนโด,รับติดฟิล์มคอนโดราคาถูก,ติดฟิล์มบ้าน,ติดฟิล์มอาคาร,ติดฟิล์มกันร้อน,ฟิล์มติดบ้าน,ฟิล์มติดอาคาร,ขายฟิล์มติดกระจกบ้านราคา,ขายฟิล์มกรองแสงบ้าน,ฟิล์มกรองแสงแบ่งขาย,ราคาฟิล์มกรองแสง,ฟิล์มกันความร้อน,ฟิล์มติดกระจก,ฟิล์มบ้าน,ฟิล์มนิรภัย,ฟิล์มฝ้าขาวขุ่น,ฟิล์มไล่แมลง,ฟิล์มกรองแสง,รับติดฟิล์มกรองแสง,ฟิล์มใสกันความร้อน,ฟิล์มลดความร้อน,รับติดฟิล์มกระจก,ขายฟิล์มติดกระจก,ฟิล์มติดกระจกราคา,รับติดฟิล์มกรองแสง,ฟิล์มบ้าน,ฟิล์มอาคาร,ฟิล์มคอนโด,ฟิล์มกรองแสงลดความร้อน,ฟิล์มกรองแสงกันความร้อน,ติดฟิล์มคอนโด,รับติดฟิล์ม,จำหน่ายฟิล์มกรองแสง,ขายส่งฟิล์มกรองแสง,แบ่งขายฟิล์มกรองแสง,รับติดฟิล์มบ้านราคาถูก,ฟิล์มติดบ้านราคาถูก,ฟิล์มบ้านราคาถูก,ฟิล์มกรองแสงราคาถูก,สติ๊กเกอร์ฝ้าขาวขุ่น,ขายฟิล์มฝ้าขาวขุ่น,จำหน่ายฟิล์มฝ้าขาวขุ่น,ฟิล์มติดกระจกเรือ,ฟิล์มตืดเรือ,ฟิล์มใส,ฟิล์มปรอท,ฟิล์มนาโน,ฟิล์มเซรามิค,รับติดฟิล์มกระจกราคาถูก,ฟิล์มนิรภัย3M,ฟิล์มกรองแสง3M,ฟิล์มติดกระจก3M,ฟิล์ม3M,ฟิล์มใสใส,รับติดตั้งฟิล์มกรองแสง,รับติดตั้งฟิล์มบ้าน