เกร็ดความรู้ทั่วไป

วิธีดูแลรักษาฟิล์มหลังติดตั้งเสร็จ

วิธีที่ใช้ในการติดตั้งฟิล์มอาคาร ฟิล์มรถยนต์หรือฟิล์มทุกชนิด จะใช้เพียงน้ำผสมแชมพูอ่อนๆเพียงนิดเดียว เพื่อใช้ในการขยับเนื้อฟิล์มให้เข้าที่ จึงทำการรีดน้ำออกด้วยอุปกรณ์การติดฟิล์มโดยเฉพาะในการติดตั้งฟิล์ม หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเกิดเม็ดน้ำ น้ำขังในเนื้อฟิล์ม แต่ไม่ต้องกังวล คราบน้ำเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 7-14 วัน สำหรับฟิล์มทั่วไป และ  14-30 วันสำหรับฟิล์มนิรภัยเนื้อหนา เมื่อฟิล์มแห้งสนิทแล้วหลังจากโดนแดดจัดๆเป็นเวลานาน ฟิล์มจะทำงานเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพในการเกาะยึดกระจก

ข้อควรปฏิบัติหลังติดฟิล์มแล้ว

1. ห้าม จับ แตะ กด เลื่อนกระจกเป็นเวลา 7 วัน หลังจากติดตั้งเสร็จ

2. ระยะเวลาในการที่ฟิล์มจะติดคงที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ความชื้นในอากาศ หากแดดส่องโดยตรงจะใช้เวลาแห้งเร็วกว่าบริเวณที่ไม่ได้โดนแดด ซึ่งจะใช้เวลานานกว่า

3. ห้ามใช้หนังสือพิมพ์ ผ้าหยาบ แปรงหรือวัสดุหยาบอื่นๆถูบริเวณที่ติดตั้งฟิล์ม 

4. ห้ามเช็ดล้างด้วยน้ำยาเช็ดกระจก เพราะมีแอมโมเนียผสมอยู่ ทำให้เนื้อฟิล์มด่าง ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน