เกร็ดความรู้ทั่วไป

วิธีวัดกระจกส่งประเมินราคา

1. ขนาดที่ถูกต้องของกระจกมีผลต่อจำนวนพื้นที่และราคา

2. หน่วยที่ใช้ในการคิดพื้นที่เป็นตารางฟุต

 

*หน่วยที่ใช้วัดเป็นนิ้ว

*ขณะวัดทางร้านจะเผื่อขอบสำหรับการตัดตกแต่งฟิล์ม ข้างละ 1 นิ้ว