VC-TECH

การที่ฟิล์มกรองแสง VCTech ได้รับการตอบสนองอย่างมากในตลาดเมืองไทย เพราะฟิล์ม VCTech สามารถกันความร้อนได้ดีมาก และจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรมฟิล์มรุ่นที่ขายดีที่สุด และทำชื่อให้กับบริษัท คือ ฟิล์มรุ่น VR80SM ซึ่งกันความร้อนโดยรวมได้ถึง 82% นอกจากนี้ยังมีฟิล์มรุ่นอื่นอีกหลายตัวที่สามารถกันความร้อนและมีคุณสมบัติเยี่ยมไม่แพ้กัน ฟิล์มกรองแสง VCTech มีคุณภาพและกันความร้อนได้มากกว่าใครนั้น เพราะฟิล์มVCTech เป็นฟิล์มที่สั่งผลิตเองเป็นพิเศษ (Customized Orders) จากโรงงานหลายโรงงานในอเมริกา เริ่มต้น บริษัทได้สั่งวัตถุดิบ โดยบริษัทเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากหลายแห่งในอเมริกา เช่น แผ่น Ultra-clear Polyester, Dyed Films, Metallized,Sputter-coated และ Electron Beam Coated Polyesters รวมทั้งวัตถุดิบ Silicone Release Liner, กาว Pressure Sensitive Adhesive และกาว Laminating Adhesive หลังจากสั่งซื้อวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆแล้ว บริษัทได้ส่งวัตถุดิบเหล่านั้นไปยังอีกบริษัทหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในอเมริกา (Best Converter)เพื่อนำวัตถุดิบเหล่านั้นซึ่งมีหลายๆชั้นมาผลิตขึ้น(Laminate) จนเป็นฟิล์มเนื้อเดียวกัน บริษัทได้ตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพมากที่สุด ได้กำชับให้โรงงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของทุกขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่า ฟิล์มกรองแสง VCTech ที่ผลิตจากโรงงานมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ต้องการ หลังจากนั้นบริษัทจึงสั่งฟิล์มเข้ามาในประเทศไทย แล้วนำมาม้วนเป็นม้วนเล็ก ขนาดม้วนละ 500 ตารางฟุต และ 1,000 ตารางฟุตตามที่ตลาดต้องการ