SMARTTEC

 

สมาร์ทเทคฟิล์ม มีฟิล์มสำหรับติดอาคารและที่พักอาศัยให้เลือกมากมายตามลักษณะการใช้งานและงบประมาณ คือ
Elegance เป็นฟิล์มที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง "Nano Technology" โดยใช้สารประกอบหลักในการผลิต คือ Indium-Tin-Oxide (ITO) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับสารที่ใช้ผลิตจอภาพ LCD ทำให้ SmartTec Elegance สามารถลดความร้อนได้สูงโดยไม่ต้องใช้โลหะหนักผสมจึงไม่สะท้อนแสงรบกวนผู้อื่น โดยมีให้เลือกทั้งรุ่นใสและรุ่นเข้ม
Infinity จากความตั้งใจที่จะให้มีฟิล์มลดความร้อนที่มีความทนทานเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของเมืองไทย SmartTec Infinity เป็นฟิล์มที่เคลือบอนุภาคโลหะชนิดพิเศษที่มีความคงทน-สวยงามและลดความร้อนได้สูงโดยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี ซึ่งถือว่าเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสมาร์ทเทคฟิล์ม  
Premium หากจะหาฟิล์มเคลือบโลหะที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการลดความร้อนความคงทนหรือสีสันที่สวยงาม SmartTec Premium เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังหาฟิล์มลดความร้อนสูงในระดับราคาพอประมาณ   
Economy หากคุณกำลังมองหาฟิล์มกรองแสงที่ไม่ผสมโลหะ ในราคาที่ถูกที่สุด SmartTec Economy เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ด้วยโครงสร้าง Chip Dyed P.E.T. ที่สีของฟิล์มอยู่ในเนื้อโพลีเอสเตอร์ ทำให้สีมีความคงทนไม่ซีดจางง่ายจนเกินไป เป็นอีกทางเลือกที่สุดคุ้มสำหรับคุณ   
Guardian ด้วยความหนาของเนื้อฟิล์มและสูตรกาวที่เหนียวพิเศษทำให้ SmartTec Guardianมีคุณสมบัติในการยึดเกาะกระจกได้เป็นอย่างดี จึงช่วยลดอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณคนที่คุณรักหรือบุคคลทั่วไปจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยมีให้เลือกหลากหลายความหนาอีกทั้งยังมีรุ่นพิเศษที่มีสารลดความร้อนในตัว
Imagine จากความตั้งใจและพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง สมาร์ทเทคฟิล์มยังมีฟิล์มสำหรับตกแต่งภายในให้คุณได้สร้างสันความสวยงามตามจินตนาการ 

 

  Economy Premium Infinity Elegance
B-2050 B-2200 B-2350 B-4100 B-4180

SM-P50 

BLUE

SM-P60

GREEN

SM-P05

BK

B-4050 CH-7080 B-7807

B-7996

 
Shading Coefficient 0.68 0.74 0.78 0.3 0.37 0.67 0.68 0.4 0.23 0.65 0.65 0.56
Total Solar Energy Rejection % 41.1 35.8 32.2 73.5 68 42.2 41.3 65.2 79.6 43.3 43 51.5
Solar Reflection % 5.9 6.2 6.2 28.7 27.7 14.7 13.4 12.9 45 6.3 6.3 5.8
Solar Transmission % 45.7 53.1 58.1 9.7 17 47.6 48.3 15.2 7.4 42.9 43.3 31.4
Visible Light Reflection % 5.1 5.5 5.6 24.9 24.5 13.8 12.5 6.7 47.5 7.6 7.6 6.81
Visible Light Transmission % 19.8 33.8 43.4 10.8 18.9 54.9 53.8 4.6 7.2 64.8 65.6 54.3
UV Transmission % 0.3 1.1 0.9 0.4 0.5 1.5 1.6 0.1 0.3 0.1 1.4 1.2
Scratch Resistance YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Warranty (Years) 5 8 10 10