SUNGARD

ถ้าพูดถึงฟิล์มกรองแสงที่มียี่ห้อจากอเมริกา ที่มีประวัติยาวนาน Sun Gard เป็นฟิล์มอีกยี่ห้อหนึ่งในโลก ที่ได้มีการผลิตฟิล์มกรองแสงในยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมฟิล์มกรองแสง จนปัจจุบัน Sun Gard ได้อยู่ในการกำกับดูแลการผลิตและจัดจำหน่ายโดย Madico, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทางโรงงานผู้ผลิตเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตฟิล์มกรองแสง-ฟิล์มนิรภัยและฟิล์มตกแต่งภายในเป็นสมาชิกของสมาคมผู้จำหน่ายฟิล์มกรองแสงนานาชาติ และได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ Sun Gard ได้จัดจำหน่ายมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี จึงเป็นเครื่องการรีนตีได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่ทั่วโลกให้การยอมรับอย่างยาวนาน