ฟิล์มตกแต่ง

Fasara เป็นฟิล์มตกแต่งแบบนิรภัยในตัว มีลวดลายต่างๆ ภายในแผ่นฟิล์มเอง นอกจากเราได้ความสวยงามแบบฟิล์มฝ้าแล้ว

Fasara ยังให้ความเป็นฟิล์มนิรภัยและลายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถตัดโดยมือคนได้

Fasara เป็นฟิล์มลดความร้อนบวกกับเป็นฟิล์มฝ้าตกแต่งลดแสงจ้า ป้องกันรังสี UV