ฟิล์มกรองแสง คือแผ่นพลาสติกที่ทำมาจากโพลีเอสเตอร์ชนิด P.E.T มีกาวที่มีความเหนียวสูง เรียบลื่น และสามารถแนบสนิทไปกับเนื้อกระจกได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน และยึดกระจกด้วยกาวที่มีความบางสูงสุดทำให้ไม่ทำให้ภาพที่มองผ่านเนื้อฟิล์มบิดเบือน โดยทั่วไปแล้วฟิล์มทำหน้าที่กรองแสงที่ผ่านเข้ามาทางกระจก ฟิล์มทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภท คือฟิล์มกรองแสงที่มีการยิงสีลงบนเนื้อฟิล์มซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่าเหมาะสำหรับที่อาศัยสำและฟิล์มกรองแสงที่มีการย้อมสีลงบนเนื้อฟิล์มกรองแสงจะมีอายุการใช้งานน้อยกว่าเหมาะสำหรับอาคารสำนักงานที่อยู่อาศัยเพียงชั่วคราว