ฉากกั้นห้อง

ฉากกั้นห้อง คืออะไร ?

ฉากกั้นห้องคือเป็นวัสดุ PVC มีทั้งลายเรียบ ลายไม้ สีใสและแบบเจาะลวดลาย หน้าที่คือใช้สำหรับกั้นแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น หรือกั้นเป็นห้องติดเครื่องปรับอากาศให้เย็นมากขึ้นกว่าเดิม คล้ายการสร้างผนังห้องแต่ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า และสามารถเก็บไปด้านใดด้านหนึ่งหรือแยกกลางก็ได้